Top

Werkgroep COPD

Vergaderschema

2023

Februari
Dinsdag 21 februari 12.15 – 13.15 uur

April
Dinsdag 4 april 12.15 – 13.15 uur

Donderdag 13 april 16.00 – 18.00 uur

Juni 

Dinsdag 27 juni 12.15 – 13.15 uur

November
Dinsdag 7 november 12.15 – 13.15 uur

Notulen

11-10-2021 – Notulen werkgroep COPD

13-09-2021 – Notulen werkgroep COPD (vervallen ivm verplaatsen)

29-06-2021 – Notulen werkgroep COPD

08-02-2021 – Notulen werkgroep COPD (geen notulen overleg werkprotocol/FTO)

 

14-04-2021 FTO/DTO COPD: presentatie en verslag