Top

Hart- en vaatziekten

Wat is CVRM?

Het zorgprogramma van Stichting Gezond is bedoeld voor mensen die een diagnose van Hart- en vaatzieken (HVZ) hebben en voor verdere controle door de specialist zijn terugverwezen naar de huisarts. De begeleiding bij de huisarts is erop gericht om de risicofactoren voor HVZ zo laag mogelijk te houden om herhaling te voorkomen. Dit wordt cardiovasculair risicomanagement (CVRM) genoemd.

Hierbij moet gedacht worden aan risicofactoren die door u zelf te beïnvloeden zijn, zoals:

 • roken
 • hoge bloeddruk
 • een verhoogd cholesterolgehalte
 • te weinig lichaamsbeweging
 • alcoholgebruik
 • ongezonde voeding
 • overgewicht
 • stress

De erfelijke aanleg voor hart- en vaatziekten kun je uiteraard niet veranderen.

Hoe ziet de behandeling eruit?

Minimaal één keer per jaar zal er bloed worden geprikt en urine worden nagekeken; daarna heeft u een afspraak bij de praktijkondersteuner van de huisarts (POH). Op basis van deze laboratoriumuitslagen en de metingen van de bloeddruk en gewicht op de praktijk, zal zij samen met u een persoonlijk zorgplan opstellen, waarin u uw eigen doelen bepaalt voor risico reductie op HVZ. Dit plan staat in uw digitale patiëntendossier bij de huisarts.

Medisch gezien zal het noodzakelijk zijn te stoppen met roken omdat dit de belangrijkste gezondheidswinst oplevert. Daarnaast is het streven naar een goede bloeddruk en een goede cholesterolwaarde belangrijk omdat deze bij verhoogde waarden een groot risico vormen voor HVZ.

Het kan zijn dat daarbij de hulp ingeschakeld moet worden van andere zorgverleners zoals bijvoorbeeld de diëtiste of de fysiotherapeut.

In Boskoop werken deze zorgverleners nauw met elkaar samen om u optimale zorg te verlenen; dit noemen we ketenzorg. Met uw toestemming zullen deze zorgverleners de voor hen relevante informatie uit uw patiëntendossier in kunnen zien.

In overleg met de POH wordt bepaald hoe vaak controle voor u wenselijk of noodzakelijk is.

Met welke zorgverleners krijgt u te maken?

Huisarts
De huisarts of de specialist is degene die de diagnose HVZ stelt.

Praktijkondersteuner (POH)
Zij werkt onder supervisie van uw huisarts binnen zijn praktijk en geeft voorlichting, adviezen en bespreekt alle uitslagen. Zij kijkt of u de juiste zorg krijgt, verwijst u zo nodig door naar een diëtiste of fysiotherapeut of andere zorgverlener en stelt verbeteringen van zorg voor en maakt zo nodig met u een zorgplan.

Doktersassistente
Zij maakt een afspraak voor u bij de huisarts of POH. Zo nodig doet zij een tussentijdse bloeddrukmeting, kijkt urine of bloedsuiker na of maakt een hartfilmpje (ecg).

Apotheek
De apotheker levert u de voorgeschreven medicatie, controleert de combinaties van medicijnen, geeft voorlichting over werking en gebruik ervan en verstrekt informatie over mogelijke bijwerkingen.

Diëtiste
Zo nodig wordt u doorverwezen naar de diëtiste voor een voedingsadvies op maat. Zij kan de mogelijkheden bekijken om de bloeddruk, het cholesterol of uw gewicht te verlagen. Tevens houdt zij in de gaten of u in voldoende mate de voedingsstoffen binnen krijgt die uw lichaam nodig heeft.

Fysiotherapie
Bij de fysiotherapie kunt u meedoen met een bewegingsprogramma en krijgt u advies over bewegen. Voldoende beweging is belangrijk, het zorgt voor een daling van bloeddruk en cholesterol.

Thuiszorg
Het kan zijn dat u thuiszorg nodig heeft. Dit kan lichamelijke verzorging zijn maar ook begeleiding bij het toedienen van medicatie.

Onder ‘zorgverleners’ staan de contactgegevens van de zorgverleners in Boskoop.

Wat kunt u zelf doen?

U kunt zelf zorgen voor een gezond manier van leven door:

 •  Stoppen met roken. Roken is zeer slecht voor uw bloedvaten en vermindert de aanvoer van zuurstof naar de hartspier. Door niet te roken kunt u de kans op hart- en vaatziekten sterk verminderen.
 •  Gezonde voeding.
 • Afvallen bij overgewicht. Overgewicht vormt een extra belasting voor uw hart. Afvallen is behalve voor uw hart vaak ook goed voor uw bloeddruk en cholesterol. Dat betekent dat u drie risicofactoren tegelijk vermindert.
 •  Voldoende lichaamsbeweging. Daarmee verbetert u de conditie van uw vaten en zal vaatvernauwing minder snel optreden. Bovendien heeft lichamelijke activiteit ook een gunstige invloed op uw lichaamsgewicht, uw bloeddruk, het glucose en het cholesterol in uw bloed. Dat betekent dat u met extra bewegen vier risicofactoren tegelijk vermindert.
 • Voorkomen van stress. Blijf bij stress goed voor uzelf zorgen: eet gezond, beweeg veel en zorg voor een goede nachtrust.

Voor meer informatie over HVZ kunt u kijken op de website van de Hartstichting 

In Boskoop is een wandelgroep voor patiënten met diabetes. Maar ook anderen belangstellenden kunnen meewandelen. Deze groep wandelt twee keer per week, op dinsdag en vrijdag van 13.30 – 14.30 uur een rondje door Boskoop vanaf Medisch Centrum Parklaan. Met deze groep loopt ook een zorgverlener mee, dit kan de huisarts of praktijkverpleegkundige zijn, maar ook de diëtiste of fysiotherapeut.

Worden deze zorgkosten vergoed door de zorgverzekeraar?

De controles van de HVZ-zorg die worden uitgevoerd door de huisarts of praktijkverpleegkundige wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Dit valt niet onder het eigen risico. Voor overige vergoedingen verwijzen wij u naar uw eigen zorgverzekeraar. Vergoedingen zijn afhankelijk van uw verzekeringspakket.