Top

Depressie

Wat is een depressie?

Bij een depressie voelt u zich gedurende twee weken somber en/of heeft u geen interesse of plezier meer in uw dagelijkse bezigheden.

Naast somberheid en/of interesseverlies heeft u last van minimaal vier van de volgende symptomen: gewichtsverlies of toename, slaapproblemen (bijna dagelijks), onrust, vermoeidheid, gevoelens van waardeloosheid, besluiteloosheid, gedachten aan de dood.

Hoe ziet de behandeling eruit?

In de meeste gevallen gaat een depressie na verloop van tijd vanzelf over. De volgende zaken kunnen het herstel echter bevorderen:

  • Gezonde voeding. Een gezond en afwisselend dieet draagt bij aan het verminderen van depressieve klachten.
  • Dagstructuur. Probeer structuur aanbrengen in uw dag door bijvoorbeeld op vaste tijden naar bed te gaan/op te staan en te eten op vaste momenten. Werk draagt ook bij aan structuur.
  • Beweging. Tijdens het sporten (bijvoorbeeld hardlopen) maakt uw lichaam stoffen aan die depressieve klachten kunnen verminderen.
  • Daglicht. Probeer iedere dag even naar buiten te gaan, al is het maar om een kleine boodschap te halen.
  • Zelfhulpmodules kunt u vinden op www.kleurjeleven.nl, www.mirro.nl of www.gripopjedip.nl

Lukt het u niet om met bovenstaande tips uw klachten te verminderen, dan kunnen de huisarts en praktijkondersteuner GGZ u hierbij helpen. Als de depressie ernstig is of niet overgaat, zijn gesprekken met een psycholoog (psychotherapie) mogelijk, en eventueel medicijnen. In Boskoop werken de zorgverleners nauw met elkaar samen om u de beste zorg te geven, dit noemen we ketenzorg.

Met welke zorgverleners krijgt u te maken?

Huisarts
De huisarts is het eerste aanspreekpunt bij depressieve klachten. Hij kan u doorverwijzen naar de praktijkondersteuner GGZ en/of medicatie voorschrijven.

Praktijkondersteuner GGZ van de huisarts (POH-GGZ)
Bij vermoeden van depressieve klachten verwijst de huisarts u meestal door naar de POH GGZ, die werkt in de praktijk van uw huisarts. Hij/zij bepaalt samen met u welke zorg u nodig heeft en biedt deze zorg vervolgens zelf of verwijst indien nodig naar een eerste of tweedelijns psycholoog, diëtiste, (psychosomatische) fysiotherapeut of andere zorgverlener.

Apotheek
De apotheker kijkt of u de juiste medicatie krijgt, controleert combinaties van medicijnen en geeft voorlichting over werking van medicijnen, gebruik van medicijnen, bijwerkingen en hulpmiddelen.

Diëtiste
Een gezond voedingspatroon kan helpen als onderdeel van de totale behandeling bij depressie.

Hierbij is advies op maat gewenst. De diëtist gaat samen met u kijken naar uw huidige voedingspatroon, de voeding wordt berekend en eventuele doelen worden besproken. Vervolgens krijgt u indien gewenst een persoonlijk advies. Voeding draagt bij aan uw kwaliteit van leven.

Fysiotherapie
Bij de fysiotherapie kunt u meedoen met een bewegingsprogramma en krijgt u advies over bewegen. Beweging draagt bij aan het verminderen van depressieve klachten.

Psycholoog
Indien u wordt verwezen naar een psycholoog dan zal de psycholoog eerst met u doornemen hoe het met uw dagritme, eetgewoontes en slapen is gesteld. Er wordt met u besproken of u erg passief bent en welke activiteiten u zou kunnen oppakken die u weer een tevreden gevoel kunnen geven. Daarnaast wordt besproken of u last heeft van negatieve en sombere gedachten.

Met cognitieve therapie kunt u leren gebeurtenissen wat minder negatief te zien en krijgt u weer perspectief. Is er sprake van een sociaal isolement, dan krijgt dit onderwerp de aandacht in de behandeling. Er zal in kaart worden gebracht welke andere factoren de depressie in stand houden. Dat kan zijn veel ‘moeten’ of geen grenzen kunnen stellen. Eventuele dieper liggende problematiek, zoals trauma of verlies ervaringen, worden doorgenomen en behandeld.

Slaaptherapie
Hier volgt nog nadere informatie.

TOM in de buurt (sociale wijkteam)
Bij TOM in de buurt kunt u terecht als u ondersteuning wenst in het (opnieuw) vinden van structuur in uw dag of leven. Een praktisch plan van aanpak wordt samen met u gemaakt. Ook zijn er activiteiten waaraan u zou kunnen deelnemen, of deze kunnen samen met u gezocht worden. Ook kunt u begeleiding krijgen om anders om te gaan met uw somberheidsklachten. Er zijn geen kosten aan de begeleiding van Tom in de buurt verbonden.

Onder ‘zorgverleners’ staan de contactgegevens van de zorgverleners in Boskoop.

Worden deze kosten vergoed door de zorgverzekeraar?

Zorg van de POH-GGZ valt onder huisartsenzorg en wordt vergoed. Of de zorg bij een eerste- of tweedelijnsinstelling vergoed wordt kunt u het beste navragen bij uw eigen zorgverzekeraar.