Top

Werkgroep Depressie

Vergaderschema

2021

Maart
Dinsdag 23 maart 12.15 – 13.15 uur

Juni
Dinsdag 22 juni 12.15 – 13.15 uur

September 
Dinsdag 21 september 12.15 – 13.15 uur

December
Dinsdag 14 december 12.15 – 13.15 uur

Notulen

14-12-2021 – Notulen werkgroep Depressie

21-09-2021 – Notulen werkgroep Depressie

22-06-2021 – Notulen werkgroep Depressie

23-03-2021 – Notulen werkgroep Depressie

 

09-06-2021 FTO/DTO Depressie: presentatie en verslag

15-12-2020 – Notulen werkgroep Depressie

13-10-2020 – Notulen werkgroep Depressie (vervallen)

19-05-2020 – Notulen werkgroep Depressie (vervallen ivm Corona)

18-02-2020 – Notulen werkgroep Depressie (ontbreken)

17-12-2019 – Notulen werkgroep Depressie

10-09-2019 – Notulen werkgroep Depressie (vervallen)

21-05-2019 – Notulen werkgroep Depressie (ontbreken)

19-02-2019 – Notulen werkgroep Depressie

Kwaliteit

In ontwikkeling