Top

COPD

Wat is COPD?

COPD is een andere naam voor de longziekten chronische bronchitis en longemfyseem. De longen en de luchtwegen zijn blijvend ontstoken. Daardoor zijn deze beschadigd en zullen ze niet meer herstellen. Als patiënt haalt u steeds adem door luchtwegen die vernauwd zijn en zo kunt u dus niet meer vrij ademen.

Veel mensen die COPD hebben, kregen dit door roken. Andere oorzaken kunnen zijn:

  • Luchtvervuiling (waaronder fijnstof)
  • Schadelijke stoffen (bijvoorbeeld houtstof, lijm of verfdampen)
  • Slecht behandelde astma of veel longontstekingen
  • Erfelijke ziekte.

De meeste mensen krijgen pas op latere leeftijd COPD. Soms kan een erfelijke ziekte ervoor zorgen dat iemand al op jonge leeftijd COPD krijgt, ook als diegene nooit gerookt heeft. Wanneer u COPD heeft, komt u adem tekort. Daar kunt u last van hebben als u de trap oploopt, uw werk doet, of u zichzelf aankleedt. Die benauwdheid kan steeds erger worden. Het kan ertoe leiden dat u iedere dag extra zuurstof moet gebruiken.

Hoe ziet de behandeling eruit?

Samen met de praktijkondersteuner van de huisarts (POH) maakt u een persoonlijk zorgplan. Dit plan staat in uw digitale patiëntendossier bij de huisarts. Het plan is bedoeld om u te helpen bij het leven met COPD. Samen met de POH zult u uw eigen doelen bepalen.

Het doel van de behandeling van COPD is om zo min mogelijk klachten te hebben; belangrijk hierbij is: stoppen met roken, werken aan een goede conditie, de juiste voeding en het gebruik van inhalatiemedicatie.

Mensen met COPD hebben vaak zorg nodig van verschillende zorgverleners. In Boskoop werken deze zorgverleners nauw met elkaar samen om u optimale zorg te verlenen; dit noemen we ketenzorg. Met uw toestemming zullen deze zorgverleners de voor hen relevante informatie uit uw patiëntendossier in kunnen zien.

Met welke zorgverleners krijgt u te maken?

Huisarts
De huisarts is degene die de diagnose COPD stelt. Een keer per jaar komt u op het spreekuur bij de huisarts voor controle.

Praktijkondersteuner (POH)
U komt een keer per jaar op het spreekuur bij de praktijkondersteuner, die werkt in de praktijk van uw huisarts. Zij bespreekt uw klachten, geeft voorlichting, adviezen en neemt longfuncties af. Tevens bespreekt zij met u het gebruik van uw inhalatiemedicatie.
Zij kijkt of u de juiste zorg krijgt en verwijst u zo nodig door naar een diëtiste, fysiotherapeut of andere zorgverlener.

Doktersassistente
De doktersassistente werkt samen met de POH. Zij nodigt u jaarlijks uit op het spreekuur van de praktijkondersteuner (en neemt zelf ook longfunctietesten af).

Apotheek
De apotheker kijkt of u de juiste medicatie krijgt, controleert combinaties van

medicijnen en geeft voorlichting over werking en het juiste gebruik van uw medicijnen, bijwerkingen en hulpmiddelen.
Sinds kort heeft de apotheek in Boskoop ook het on- en offline zorgprogramma SARA voor COPD-patiënten. Patiënten worden persoonlijk begeleid en op ieder moment van de dag optimaal ondersteund om de inhalatietechniek te verbeteren.

Diëtiste
Na het stellen van de diagnose wordt u ook doorverwezen naar de diëtiste voor een voedingsadvies, speciaal voor u. Zij helpt u en geeft u leefstijl adviezen. Dit is van belang om ervoor te zorgen dat u voldoende eiwitten binnenkrijgt en uw gewicht stabiel is. Als u zelf vragen hebt over voeding, kunt u deze stellen aan de diëtiste.

Fysiotherapie
Bij de fysiotherapie kunt u meedoen met een bewegingsprogramma en krijgt u advies over bewegen. Voldoende beweging is belangrijk voor mensen met COPD in verband met toename en behoud van de conditie en spiermassa. Daarnaast kan de fysiotherapeut u helpen bij juiste ademhalingstechnieken, een juiste ademhaling tijdens een inspanning kan de inspanning ondersteunen.

Thuiszorg
Het kan zijn dat u thuiszorg nodig heeft. Dit kan lichamelijke verzorging zijn maar ook begeleiding. Eventueel kan de thuiszorg u helpen bij de inhalatie van de medicijnen.

Onder ‘zorgverleners’ staan de contactgegevens van de zorgverleners in Boskoop.

Wat kunt u zelf doen?

Het is belangrijk dat u zelf stappen zet om uw gezondheid te verbeteren, of om beter met uw ziekte om te gaan. U kunt zelf zorgen voor een gezond manier van leven door:

  •  Gezonde voeding.
  • Afvallen bij overgewicht: een goed lichaamsgewicht is belangrijk voor uw gezondheid
  • Beweging.
  • Stoppen met roken. Roken is vaak de oorzaak van COPD en daarnaast de belangrijkste risicofactor voor hart- en vaatziekten.
  • Voorkomen van stress. Blijf bij stress goed voor uzelf zorgen: eet gezond, beweeg veel en zorg voor een goede nachtrust.

Voor meer algemene informatie over COPD kunt u kijken op de website van Thuisarts.nl, of het Longfonds.

In Boskoop wordt een training georganiseerd waar u aan mee kunt doen. Deze training is er op gericht om uw kennis te vergroten en inzicht te verwerven in wat COPD voor u betekent. En natuurlijk wat u zelf kunt doen om meer grip op uw COPD te krijgen.

Meer informatie hierover kunt u krijgen bij de doktersassistente, de praktijkondersteuner of uw huisarts.

Worden deze zorgkosten vergoed door de zorgverzekeraar?

De controles van de COPD-zorg die worden uitgevoerd door de huisarts of praktijkverpleegkundige worden vergoed door de zorgverzekeraar. Dit valt niet onder het eigen risico.

Voor overige vergoedingen verwijzen wij u naar uw eigen zorgverzekeraar. Vergoedingen zijn afhankelijk van uw verzekeringspakket.