Top

Kwaliteit

Op dit gedeelte van het intranet staat het kwaliteitshandboek van Stichting Gezond. De werkwijze van Stichting Gezond is vastgelegd in een aantal procedures. Zo is beschreven hoe een nieuw zorgplan tot stand komt, hoe de in- en externe communicatie verloopt en op welke manier gewerkt wordt aan kwaliteitsverbetering. Aan sommige procedures zijn ook formulieren gekoppeld, die gebruikt kunnen worden door de zorgverleners die deelnemen aan de werkgroepen. Bijvoorbeeld het formulier waarmee Informed Consent geregeld wordt (handig voor de POH) of een format voor een verbeterplan.

Op dit moment zijn wij druk bezig de formulieren en procedures aan te passen. Deze zullen de komende tijd hier geplaatst worden.

Procedures

200 Interne Communicatie (pdf)

210 Externe Communicatie (pdf)

220 Vergaderprocedure (pdf)

400 Ontwikkeling nieuw zorgplan (pdf)

410 Intake zorgplan (intake patiënt in zorgplan (pdf)

500 Bestuurs management (pdf)

600 Financieel management (pdf)

700 Kwaliteitsmanagement (pdf)

710 Documentbeheer (pdf)

720 Klachtenprocedure (pdf)

730 Risico inventarisatie (pdf)

740 Audits (pdf)

Formulieren

220.1 Agenda en notulen blanco (doc)

220.2 Presentielijst

401.1 Aandachtspunten bij het opzetten van een nieuw zorgplan (pdf)

410.1 Checklist intake nieuwe patiënt (pdf)

410.2 Informed consent (pdf)

700.1 Verbeterlijst (pdf)

700.2 Verbeterplan (pdf)

720.1 Formulier: klachten (pdf)

720.2 Formulier: VIM (pdf)

730.1 Formulier: risico inventarisatie (pdf)