Top

Cliëntenraad

Cliëntenraad

Stichting Gezond Boskoop zoekt per 1 oktober 2020 enkele nieuwe leden voor de Cliëntenraad.

Deze raad komt tweemaal per jaar bijeen om gevraagd en ongevraagd advies te geven over diverse onderwerpen die te maken hebben met de zorgverlening in Boskoop, en de samenwerking tussen de verschillende zorgverleners.

Wie zoeken wij? Inwoners van Boskoop die als patiënt zijn ingeschreven bij één van de huisartspraktijken in Boskoop en die voor hun chronische aandoening (COPD, Hart- en vaatziekten of Diabetes type 2) regelmatig langskomen bij de POH van de huisarts, de apotheek, de diëtiste en/of fysiotherapeut.

Hebt u belangstelling? Dan kunt u een bericht sturen aan: info@boskoopgezond.nl.

Share
Marjolein Korporaal

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.