GezondBoskoop

Wat doet Gezond?

Met de hiernaast genoemde eerstelijns zorgverleners wordt in Boskoop de zorg voor patiënten met een chronische aandoening gestructureerd. De zorgverleners hebben heldere en duidelijke afspraken gemaakt over welke zorg er verleend moet worden aan patiënten met een chronische aandoening. In eerste instantie wordt er aandacht besteed aan de zorg voor mensen met Diabetes Mellitus, COPD, reuma en hart en vaatziekten. Ook over de zorg voor kwetsbare ouderen worden door de zorgverleners afspraken gemaakt.
In een later stadium zal dit zorgaanbod uitgebreid worden met andere aandoeningen. Ook het aantal zorgverleners zal nog verder uitgebreid worden.

Houd u deze website goed in de gaten, we proberen u zo goed mogelijk via deze site op de hoogte te houden.

Wilt u weten wat stichting Gezond voor u kan betekenen? Bekijk dan het onderstaande filmpje.
 

Privacyverklaring Stichting Gezond Boskoop